دانلود(گنبد در معماری ایران)

گنبد در معماری ایران|50293298|ano34019299|گنبد در معماری ایران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان گنبد در معماری ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پوشش گنبد در ایران پییشنه ای دیرینه دارد . کمبود چوبهای استوار و کشیده که در حقیقت عنصر اصـلی پوشش تخت است ، سبب شده است کهپوشش سغ sagh و گنبد روایی پیدا کند و بخصوص در دهانه های وسیع ترجای پوشش تحت رابگیرد . قدیمیترین شکل های منحنی در پوشش زیرین چغازنبیل متعلق به هزاره دوم دیدهشده است .
با وقفه طولانی در دوران هخامنشی معماری درخشانی با پوشش مرتفع و مسطحدر اوج قدرت و کارائی جلوه دارد ولی چه قبل و چه بعد از آن بعلت فراهم نبودن شرایطخاص اقتصادی در این دوران آوردن چوب سدر از جبل عامل و ساج از گنداره همیشه میسرنبوده و در جنگل ها و جلگه های این سرزمین هم چوب مناسب پوشش پرورش نمی یافته استلذا طاقهای منحنی و گنبد جای اصلی خود را به عنوان یک پدیده ساختاری و اقلیمی درمعماری ایران به آسانی پیدا می کنند .
در متون موجود ، دیرینه ترین گنبدی که بهآن اشاره می شود مربوط به دوران اشکانی و اوایل ساسانی است . این گنبد در شهر فیروزآباد و به قطر ۱۰/۱۶ متر بنا شده است . چنانچه ابن البلخی در توصیف شهر فیروز آبادو گنبدی که در میانه شهر برپا شده می گوید : اردشیر شهر فیروزآباد ، که اکنون هستبنا کرد و شکل آن مدور است چنانک دایره پرگار باشد . در میان شهر آنجا که مثلاًنقطه پرگار باشد دکهٔ انباشته برآورده است و نام آن ایوان کرده و عرب آنرا طربالگویند و بر سر آن دکه سایها ساخته و در میان گاه آن گنبدی عظیم برآورده و آنرا گنبدکیرمان گویند و طول چهار دیوار این گنبد تا زیر قبه آن هفتاد و پنج گز است و ایندیوارها از سنگ خارا برآورده است و پس قبه عظیم از آجر بر سر آن نهاده و آب از یکفرسنگ از سر کوه رانده و به فواره بر این سر بالا آورده و دو غدیر است که یکی بومپیر گویند و دیگر بوم جوان و بر هر غدیری آتشگاهی کرده است .
PASSWORD : www.coffe.4kia.irبا عضویت در کانال تلگرامی کافه فورکیا از لذت تخفیفات عمومی و گاهشمار ما بهرهمند شوید

مطالب دیگر:
📚فایل اتوکد پلان بام آپارتمان مسکونی 6 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 6 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📚پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 6 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش منزل مسکونی 2 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 5 طبقه دارای برش کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه پنجم آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه پنجم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 6 طبقه کامل قابل ویرایش📚فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم آپارتمان مسکونی 6 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش📚پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 6 طبقه دارای برش کامل قابل ویرایش📚پروژه بررسی و شبیه سازی عملکرد موتورهای القایی سه فاز تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ📚پروژه مدلسازی و شبیه سازی موتور جریان مستقیم بدون جاروبك 9 فاز BLDC📚گزارش كار آزمایشگاه كنترل خطی