دانلود(تحقیق در مورد گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان )

تحقیق در مورد گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان |1653595|ano34019299|تحقیق در مورد گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان ,گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان,دانل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق در مورد گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‌هاي صربستان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 142 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏1

‏1

‏گفتگو با دراگان كويادينوويچ وزير فرهنگ و رسانه‏‌‏ها‏ي‏ صربستان

‏س- استراتژ‏ي‏،‏‌‏اهداف و اولويت‏‌‏ها‏ي‏ فرهنگ‏ي‏ دولت صربستان كدام است؟

‏ج- همان طور كه مستحضر هستيد در ماه ژوئن سال 2003 نشست‏ي‏ پيرامون استراتژ‏ي‏ فرهنگ‏ي‏ در صربستان برگزار شد. در اين همايش موضوع استراتژي ملّي در فرهنگ و تشكيل اتحادية ملّ‏ي‏ در حوزة فرهنگي به بحث و گفتگو گذاشته شد. وزارت فرهنگ، هرچند فرهنگ سياس‏ي‏ شفاف‏ي‏ را در پيش گرفته است ول‏ي‏ همة بخش‏‌‏هاي آن چندان روشن نيست. خوشبختانه در برخي بخش‏‌‏ها مشكلات اساس‏ي‏ وجود ندارد و ما توانسته‏‌‏ايم طرح‏‌‏هاي درازمدت را به اجرا درآوريم. طرح‏‌‏ها و قوانيني كه به مجلس ارائه داديم در سطح استاندارد اروپايي بود و اين يك‏ي‏ از استراتژ‏ي‏‌‏ها‏ي‏ رشد فرهنگ‏ي‏ به منظور نزديك شدن به اروپا است. استراتژ‏ي‏ رشد فرهنگ‏ي‏ سينما برا‏ي‏ همه روشن است. مركز فيلم صربستان را تأسيس كرديم. همان طور كه م‏ي‏دانيد در ‏”‏ايوريماژ‏“‏ پذيرفته شديم و همواره در مسابقات نشان داده‏‌‏ايم كه فيلم يك‏ي‏ از موفق‏‌‏ترين توليدات ماست. به دشوار‏ي‏ م‏ي‏‌‏توان در زمينة رشد استراتژ‏ي‏ فرهنگي به موفقيت دست يافت اگر با كردارهاي قاعده‏‌‏اي كهنه و عدم انطباق با زمان معاصر مواجه باشيم.

‏س- دولت سابق و دولت فعلي از اين كه مدّت‏‌‏ها هيچ قانوني پيرامون فرهنگ تصويب نشد، احساس گناه م‏ي‏كنند. آيا اينطور است؟

‏ج- همينطور است. البته دولت فعلي چند قانون پيرامون كار فرهنگ‏ي‏ را به تصويب رساند. از ما انتظار م‏ي‏رود كارهاي‏ي‏ را كه در ده سال گذشته انجام نشده به ثمر برسانيم. ما دست‏‌‏كم به تصويب ده قانون در حوزة فرهنگ نيازمند هستيم. روش ما سياست گام به گام است. زيرا در صورت تعجيل، احتمال گام

‏1

‏3

‏‌‏هاي اشتباه افزايش م‏ي‏يابد. در 3 ماهة اوّل سال 2005 به مجلس صربستان پيشنهاد تصويب چهار قانون را خواهيم داد.

‏س- بيشترين كارها‏ي‏ موفقيت آميز وزارتخانه در طول مسئوليت شما چه بوده است؟

‏ج- همان طور كه عرض كردم از خود حساسيت بسيار‏ي‏ به تأمل برا‏ي‏ صحيح بودن طرح‏‌‏هاي فرهنگي نشان مي‏‌‏دهم. از سوي ديگر تلاش زيادي در به پايان رساندن اين طرح‏‌‏هاي فرهنگي صورت م‏ي‏گيرد. آن‏‌‏چه را كه صحيح مي‏‌‏دانيم تا پايان انجام خواهيم داد. ما در آغاز كار با دو مشكل جدّ‏ي‏ مواجه شديم. آتش سوزي در هيلاندار و فاجعه سال گذشته در كوزوو.

‏براي جبران اين وقايع تمام صربستان بسيج شد. طي سال گذشته ميزبان هنرمندان خارج‏ي‏ در همة عرصه‏‌‏ها‏ي‏ فرهنگ‏ي‏ بوديم. تعداد آنها به 4000 نفر م‏ي‏رسد. وضعيت اقتصاد‏ي‏ در سطح بسيار پايين‏ي‏ قرار دارد. شهرها‏ي‏ بزرگ هزينه‏‌‏ها‏ي‏ بسيار‏ي‏ م‏ي‏طلبد. همه عادت كرده‏‌‏اند به نوع‏ي‏ بودجه تكيه كنند. متأسفانه ط‏ي‏ سال جار‏ي‏ حتّ‏ي‏ يك دينار برا‏ي‏ برنامه‏‌‏ها‏ي‏ اجتماعي وجود نداشت و دليلش هم اين بود كه ط‏ي‏ سال 2003 هيچگونه پيش بيني وبرنامه‏‌‏ريز‏ي‏ برا‏ي‏ سال 2004 صورت نگرفته‏‌‏بود. موفقيت بزرگ جذب ناشران برا‏ي‏ حضور در نمايشگاه كتاب در فرانكفورت قابل توجه بود. آنها نمايندگان فرهنگ‏ي‏ و ادب‏ي‏ ما هستند. تصميم داريم در سال 2005 در نمايشگاه كتاب مسكو حضور جد‏ي‏ داشته باشيم.

‏س- چرا تصور م‏ي‏شود كه صندوق شهردار‏ي‏ از صندوق دولت غن‏ي‏تر است و كارها‏ي‏ آنها رونق بيشتر‏ي‏ دارد؟

‏ج- از هنگام‏ي‏ كه شيوه‏‌‏ها‏ي‏ جديد‏ي‏ برا‏ي‏ حكومت محّل‏ي‏ در جهت صرف هزينه‏‌‏ها در پيش گرفته شده برخي نهادها‏ي‏ فرهنگ‏ي‏ از وضعيت بهتر‏ي‏ برخوردار شده‏‌‏اند. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه وزارت فرهنگ هزينة صد موزه، دهها آرشيو، بنياد حمايت از آثار فرهنگ‏ي‏، كتابخانه‏‌‏ها و آثار فرهنگي در سراسر صربستان را بعهده دارد. همينطور امكانات و هزينه

‏1

‏3

‏‌‏ها در حوزة سينما، نشر، رسانه‏‌‏ها و همايش‏‌‏ها‏ي‏ فرهنگ‏ي‏ و پروژه‏‌‏ها‏ي‏ انواع انجمن‏‌‏هاي هنري را نيز نبايد فراموش كرد. البته اگر در زمينة تأمين دستاوردهاي آثار مل‏ي‏ در سطح شهر بلگراد با شهرداري به توافق برسيم نتايج خوب‏ي‏ حاصل م‏ي‏شود.

‏س- كارمندان وزارت فرهنگ از ميزان حقوق خود راضي نيستند. چه تدابير‏ي‏ در اين زمينه انديشيده ‏‌‏شده‏‌‏است؟

‏ج- مشكلات‏‌‏ مال‏ي‏ كارمندان از وضعيت اقتصادي كشور خبر‏‌‏م‏ي‏دهد. به همين دليل ديگر نهادها و وزارتخانه‏‌‏ها‏ي‏ دولت‏ي‏ با همين معضل مواجه هستند. اين وزارتخانه از نزديك با وضعيت اقتصادي كارمندان آشنايي دارد.

‏س- تئاتر ملّ‏ي‏ به عنوان يك‏ي‏ از نهادهاي اصلي كشور در بحران‏ي‏ عميق بسر م‏ي‏برد. بنظر م‏ي‏رسد اين وضعيت هيچ ارتباطي با سنديكا و مديريت آن ندارد.

‏ج- بله تئاتر ملّ‏ي‏ با معضلات جد‏ي‏ مواجه است. مقالات انتقاد‏ي‏ بسيار‏ي‏ در نشريات پيرامون اين موضوع به چاپ رسيده ولي هيچگاه بطور عميق واز نزديك به ريشة مشكلات پرداخته نشد. مديريت مسئولين سنديكا را متهم م‏ي‏كند و در سنديكا مديران را. همان طور كه م‏ي‏دانيد 3 نوع نمايش در فضاي تئاتر ملّي برگزار م‏ي‏شود. بلگراد نياز به تالارها‏ي‏ جداگانه برا‏ي‏ اُپرا و باله دارد. وزارت فرهنگ در حل اين معضل كوشش م‏ي‏كند.

‏س- پرداخت ماليات بر ارزش اضافه، ناشرين را با محدوديت‏‌‏ها‏ي‏ بسياري مواجه م‏ي‏كند. چرا وزارت فرهنگ هيچگونه تلاش و دغدغه‏‌‏ا‏ي‏ به اين موضوع از خود نشان نداد؟

‏ج- وزارت فرهنگ از درخواست ناشران برا‏ي‏ حذف اين ماليات حمايت م‏ي‏كند. ولي وزارت اقتصاد و رئيس مجلس بر 8 درصد ماليات بر ارزش اضافه تأكيد م‏ي‏كنند. البته گفتگوهايي در اين ميان صورت مي‏‌‏گيرد كه به نظر من نتيجه بخش است. بايد از تجربة كشورهايي كه مرحلة گذرا را سپر‏ي‏ كرده‏‌‏اند استفاده كنيم.مطالب دیگر:
🔥زندگی نامه حضرت امام حسن عسگری (ع)🔥شناخت مختصري از زندگاني امام حسن(ع)🔥نقشه زمین شناسی شهرستان چابهار🔥نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیکشهر🔥طرح توجیهی طرح حكاكي روي سنگ، ، چوب، چرم و مشبک کاری🔥دانلود طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف🔥طرح توجیهی كارخانه توليد پوشاك كودكان🔥دانلود طرح توجیهی تولید روغن خام یا روغن نباتی🔥دانلود طرح توجیهی كارخانه توس چيني🔥تحقیق كارخانه شهد آب اروميه🔥تحقیق تاريخچه كارخانه شير و محصولات لبني پگاه مشهد🔥دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه ی ملامین نی ریز🔥دانلود طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگی🔥طرح توجیهی كافي نت🔥دانلود طرح توجیهی کارخانه بخاری🔥دانلود طرح توجیهی کشت بدون خاک🔥دانلود طرح توجیهی تهيه گوشت شترمرغ🔥مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفرينی🔥معرفی شرکت شاداب خراسان🔥دانلود طرح توجیهی منبت کاری🔥دانلود طرح توجیهی مهد کودک🔥دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بنـدی ميگـو🔥دانلود طرح توجیهی کافی نت🔥دانلود طرح توجیهی سنگ ساب🔥دانلود طرح توجیهی پودر تخم مرغ